Kiinteistöt hyvinvointialueiden arvonlisäverotuksessa

Uudet hyvinvointialueet ovat kunnista ja kuntayhtymistä erillisiä verovelvollisia. Hyvinvointialueille kiinteistöjä luovutettaessa niille siirtyy pääsääntöisesti myös arvonlisäverotuksen kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn mukainen vähennysten tarkistusoikeus ja -velvollisuus. Hyvinvointialueille kiinteistöjä luovutettaessa tulisikin huomioida erityisesti tarkistusmenettelyä koskevat säännökset.

Vuoden 2023 alussa perustettavat hyvinvointialueet ovat kunnista ja kuntayhtymistä erillisiä verovelvollisia. Kunnat ja kuntayhtymät tulevat luovuttamaan tavaroita ja palveluja perustettaville hyvinvointialueille. Kiinteistöjä luovutettaessa on huomioitava erityisesti arvonlisäverotuksen kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyä koskevat säännökset.

Arvonlisäverotuksen kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn mukainen vähennysten tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät pääsääntöisesti hyvinvointialueille, kun niille siirretään kiinteistöjä kunnilta tai kuntayhtymiltä. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa hyvinvointialueiden tulee tehdä tarkistuksia kiinteistöstä tehtyihin arvonlisäverovähennyksiin, jos kiinteistöjen käyttö vähennykseen tai ns. kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön muuttuu. Jos jatkossa kiinteistön käyttö vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaan tarkoitukseen kasvaa, hyvinvointialueella on oikeus tehdä lisävähennyksiä tarkistusmenettelyn kautta. Jos taas kiinteistöä käytetään jatkossa vähemmän vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaan tarkoitukseen, hyvinvointialueella on velvollisuus oikaista vähennyksiä pois tarkistusmenettelyn kautta.

Hyvinvointialueiden myydessä jatkossa kiinteistöjä, tulee myös silloin huomioida kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyä koskevat arvonlisäverolain säännökset. Pääsääntöisesti edellytysten täyttyessä, ja jos osapuolet eivät toisin sovi, tarkistusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät aina ostajalle. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos ostaja ei hanki kiinteistöä liiketoimintaa varten, myyjän on oikaistava kerralla koko jäljellä olevien vähennysten määrä ns. kertatarkistuksena. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun kuntapalautukseen oikeuttavassa käytössä ollut kiinteistö myydään yksityishenkilölle asuinkäyttöön tai muulle ostajalle, joka ei ole luovutushetkellä arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Erikoissairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille. Tähän sovelletaan sulautumisen tai jakautumisen menettelyjä, jolloin siirrosta ei aiheudu arvonlisäveroseuraamuksia. Myös tässä mukana siirtyvien kiinteistöjen vähennyksiä tarkistellaan jatkossa hyvinvointialueiden toimesta.

Kun oikeus ja velvollisuus tarkistaa kiinteistöinvestointia koskevan veron vähennystä siirtyvät luovutuksensaajalle, luovuttajan on annettava luovutuksensaajalle selvitys, joka sisältää arvonlisäverolain 209 l §:ssä mainitut tiedot. Vastaavasti luovutuksensaajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että kiinteistö hankitaan liiketoimintaa varten.

Kiinteistöjen luovutusten veroseuraamukset on aina hyvä selvittää tapauskohtaisesti. Erityisen tarkkana tulee olla silloin, jos kuntapalautukseen oikeuttavassa käytössä ollutta kiinteistöä aletaan vuokraamaan. Tällöin kiinteistö siirtyy pois kuntapalautukseen oikeuttavasta käytöstä, jolloin kunnalle, kuntayhtymälle tai hyvinvointialueelle voi syntyä velvollisuus vähennysten kertatarkistukseen. Myös erilaisissa myynti- ja takaisinvuokraus (sale & lease back) -järjestelyissä sekä tilanteissa, joissa kiinteistön käyttö muuttuu luovutuksen yhteydessä, tulee kiinteistöinvestointien kohtelussa olla tarkkana.

Autamme Haglex Oy:ssa teitä mielellämme kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kiinteistöjen arvonlisäverotukseen ja muuhun verotukseen liittyvissä asioissa.

Kirjoittanut: Kimmo J. Nieminen, veroasiantuntija, väitöskirjatutkija