Laadukas ja onnistunut juridiikka edellyttää talouden ymmärtämistä

Onnistunut juridiikka vaatii talouden ymmärtämistä ja osaamista. Samanaikaisesti, kun juristilta vaadittavan talousosaamisen määrä on kasvanut, oikeustieteellisistä opinnoista on vähennetty reilusti kirjanpidon ja tilinpäätösten analysointiin liittyviä opintoja. Osaamisen tarve ei kuitenkaan ole poistunut mihinkään – päinvastoin osaamisen tulee olla entistä monipuolisempaa.

Juridisessa kontekstissa talouden ymmärtäminen tarkoittaa käytännössä ymmärrystä yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta ja juridisten järjestelyiden vaikutuksesta yhtiöiden talouteen sekä erilaisten laskelmien laatimisen osaamista. Koska tavoitteemme on pyrkiä laadukkaaseen juridiseen tekemiseen ollaksemme parhaalla mahdollisella tavalla nykyisten ja uusien asiakkaidemme avuksi, olemme vahvistaneet edelleen talousosaamistamme Antti Saarisen pitkän kokemuksen myötä.

Työssämme olemme lukuisia kertoja yrittäneet jälkikäteen korjata, mitä korjattavissa on, kun talousasioita ei ole otettu ajoissa huomioon. Hyvä esimerkki talouden, verotuksen ja juridiikan yhteensovittamisesta on jakautuminen. Jakautumissuunnitelmassa otetaan kantaa jakautumisessa siirtyviin varoihin ja velkoihin sekä jakautumisvastikkeeseen. Jakautumissuunnitelman luvut perustuvat tavallisesti edelliseen tilinpäätökseen ja ne voivat muuttua merkittävästi ennen jakautumisen täytäntöönpanon hetkeä. Pahimmassa tapauksessa saattaa tulla vastaan tilanne, että jakautumisessa perustettavaan uuteen yhtiöön voisi muodostua negatiivinen oma pääoma tai jakautumisen täytäntöönpano saattaisi uhata vastaanottavan yhtiön velkojen maksua. Näissä tilanteissa jakautumisen täytäntöönpano ei ole enää mahdollista alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Hyvin laaditussa jakautumissuunnitelmassa pyritään tiedossa olevat taloudelliset tapahtumat ottamaan sillä tavoin huomioon, ettei tällaisia ongelmatilanteita pääsisi muodostumaan. Vastaavalla tavalla jo suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon, että jakautumisen toteutusmuoto on myös verotuksessa hyväksyttävä ja järkevä vaihtoehto. Pahimmassa mahdollisessa tapauksessa verotukseen liittyvät haasteet tulevat esille vasta, kun koko jakautumisprosessi on jo saatettu loppuun asti.

Toinen esimerkki ovat erilaiset yritys- tai liiketoimintakaupat ja niiden kauppahinnan muotoutuminen. Se, mikä sopimuksessa näyttää hyvältä ja houkuttelevalta tekstiltä, voi talouslukujen kautta osoittautua aivan toisenlaiseksi. Kauppahinnan määräytymisessä käytettävien parametrien ja lukujen tulee olla sillä tavoin määritelty, ettei niistä voi tulla erilaisia tulkintoja tai käytännön soveltamistapoja. Myös näihin liittyen on tullut vastaan myös niitä vähemmän onnistuneita esimerkkejä eri yhteyksissä.

Juristin tehtävänä on varmistaa, että erilaiset yritysjärjestelyt ja niihin liittyvät dokumentit on laadittu siten, ettei niistä synny erimielisyyksiä tulevaisuudessakaan. Monesti nämä dokumentit sisältävät esimerkiksi tulevaisuuden talouslukuihin perustuvia oletuksia, joita ei vielä dokumenttien laadintahetkellä pystytä tarkasti määrittämään. Nämä ovat erityisesti sellaisia poikkeuksia ja erityiskysymyksiä, joissa korostuu syvällisempi talousosaaminen. Tässä kohtaa talouden näkökulmasta ei riitä pelkkä aikaisemmin toteutuneiden lukujen tarkastelu ja ymmärtäminen, vaan pitäisi osata myös nähdä tulevaisuuteen ja arvioida myös tulevia toteumia. Jos esimerkiksi kauppasopimuksessa on määritelty ehto myöhemmin tarkentuvasta lisäkauppahinnasta, niin hyvän sopimuksen tunnusmerkki on se, että lisäkauppahinnan määräytyminen tapahtuu ilman sopimuksesta johtuvia tulkintaerimielisyyksiä.

Yhteistyöllä voimme palvella enemmän asiakkaita ja tehdä sen laadukkaammin. Haluamme tarjota koko kokonaisuuden, sillä sitä asiakas meiltä odottaa. Huomioimme järjestelyn järkevyyden, lainmukaisuuden (osakeyhtiölaki sekä verotus) sekä kirjanpidon näkökulman. Tarvittaessa avustamme lopputuloksen saattamisessa kirjanpitoon asti.

Kirjoittajat: Laura Hagman ja Antti Saarinen