Laura hyppää.

Liikejuridiikka

Laadukkaita sopimus,- vero- ja yhtiöoikeudellisia asiantuntijapalveluita
eri kokoisille yrityksille ja toimijoille.

Palvelemme pk-yrityksiä, suuryrityksiä ja julkisyhteisöjä monipuolisesti sopimus-, yhtiö- ja vero-oikeudellisissa asioissa sekä erilaisissa yritysjärjestelyissä. Toimimme valtakunnallisesti ja avustamme asiakkaitamme pääkaupunkiseudulta pohjoiseen.

Olemme erikoistuneet sijoitus- ja holdingyhtiöiden erityiskysymyksiin. Tavoitteemme on, että palvelumme ansiosta voimme osaamisellamme auttaa suomalaisia omien alojensa huippuyrityksiä keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Teemme, täydennämme ja kommentoimme yritysten liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Kauppakirjat, erilaiset yhteistyösopimukset ja vuokrasopimukset ovat usein toiminnan kannalta tärkeitä ja sovittujen ehtojen tarkka dokumentointi on tärkeää. Ymmärrämme liiketoiminnan lainalaisuuksia ja pyrimme omalta osaltamme varmistamaan asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen ennakoivalla ja riskejä hallitsevalla sopimusosaamisellamme.

Analysoimme yritystoiminnan vero-oikeudellisia riskejä ja etsimme niihin asiakkaan kannalta hyödyllisiä ratkaisuehdotuksia. Avustamme verottajan ennakkoratkaisuhakemusten laatimisessa ja tarvittaessa olemme mukana verotarkastusten eri vaiheissa tai verovalitusprosesseissa.

Hoidamme laajasti yritysten oikeudellisia asioita. Laadimme yrityksen perustamisasiakirjat, yhtiöjärjestyksen päivitykset ja hoidamme yhtiön hallintoon liittyvät pöytäkirjat ammattitaidolla. Lisäksi avustamme päätöksenteon suunnittelussa, yhtiökokousmenettelyssä sekä muissa hallinnollisissa asioissa, jotka edellyttävät juridiikan erityisosaamista.

Suunnittelemme ja toteutamme mahdolliset yritysjärjestelyt ja yrityskauppajärjestelyt. Laadimme myös näihin liittyvät taloudelliset laskelmat, kuten arvonmääritykset. Toimimme ostajan tai myyjän oikeudellisena avustajana yrityskaupan suunnittelun alusta sen lopulliseen toteuttamiseen ja siihen liittyvien toimien loppuunsaattamiseen asti.