Palkkayhteyshenkilö – takaa toimivan palkkahallinnon     

Palkanlaskenta on yksi yrityksen keskeisimmistä prosesseista ja sen toimivuus voi vaikuttaa suoraan työnantajan maineeseen työmarkkinoilla. Hyvin toimiva palkkahallinto on merkittävä tekijä työntekijöiden sitoutuvuudessa ja työtyytyväisyydessä. Palkkahallinnon onnistumiseen ei riitä ainoastaan kuukausittaisen palkan laskenta, vaan se näkyy yrityksen arjessa läpi työsuhteiden elinkaaren.

Palkkayhteyshenkilö on asiantuntija, jonka erityisosaamisalana on asiakkaan henkilöstöhallinnon ja johdon tukeminen. Palkkayhteyshenkilö toimii saumattomana linkkinä yrityksen sisäisten- ja ulkoisten sidosryhmien välillä. Palkkayhteyshenkilön rooli sijoittuukin yrityksen johdon ja palkanlaskennan väliin tarjoten joustavan lisäresurssin henkilöstöhallinnon tehtäviin. Käytännössä palkkayhteyshenkilöllä voi olla monesti syvempää asiantuntemusta esimerkiksi työehtosopimusten tulkinnasta tai työaikalainsäädännön soveltamisesta, minkä avulla voidaan turvata käytännön asioiden sujuvuus ja mahdollisesti ennaltaehkäistä mahdollisia epäselviä tilanteita.

Me Haglexilla aina räätälöimme palvelumme vastaamaan asiakkaan tarpeita. Palveluihin sisältyvät esimerkiksi palkkamateriaalin keräys, tarkastus ja hyväksytys, palkanlaskennan laadun varmistaminen sekä yhteyshenkilönä toimiminen ulkoisten palkanlaskentaan liittyvien sidosryhmien kanssa. Lisäksi erikseen sovittavia palkanlaskennan muita palveluita voivat olla esimerkiksi yksityiskohtaisempi raportointi johdolle, yrityksen palkkahallinnon viestinnän koordinointi, työsuhteen eri vaiheisiin liittyvien hallinnollisten dokumenttien laadinta sekä yrityksen johdon tukeminen palkanlaskennan prosessien kehittämisessä.

Palkkayhteyshenkilön tarkoituksena on siis vapauttaa yrityksen johdon ja -sidosryhmien resursseja ydinliiketoimintaan. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ulkoistetun palkkayhteyshenkilön avulla voidaan saavuttaa taloudellista hyötyä, koska yritys ostaa palvelut vastaamaan vain sen hetkisiä tarpeita. Mikäli jossain kohtaa ilmenee tarvetta laajentaa tarvittavaa palvelua, se on aina joustavasti mahdollista erikseen sovittaessa. Haglexilla käytössäsi on aina laajempi tiimi asiantuntijoita, jolloin palkanlaskennan henkilöriski pienenee huomattavasti, eivätkä äkilliset poissaolot tai vuosilomat aiheuta ylimääräisiä haasteita.

Haglexilla olemme mielellämme tukenanne palkkahallinnon kehittämisessä ja päivittäisissä haasteissa. Tarjoamme käyttöösi monipuolisen asiantuntijatiimin palkanlaskennasta juridiikan toimeksiantoihin esimerkiksi työsopimusasioihin liittyen. Oman kokemuksemme mukaan tärkein vaihe yhteistyössä on sen käynnistämisvaihe. Aloittamiseen liittyy paljon käytännön asioiden sopimista, pääsyoikeuksien varmistamista tarvittaviin järjestelmiin ja yksityiskohtaista työnjaon läpikäyntiä. Huolella tehty pohjatyö kuitenkin varmistaa päivittäisten asioiden sujuvuuden pitkälle tulevaisuuteen.