Verohallinnon painopistealueet 2024 – selvitä verotuksesi ennakkoon 

Verohallinto kiinnittää vuosittain erityistä huomiota tiettyihin toimialoihin, toimintoihin ja ilmiöihin. Näihin kohdistetaan merkittävästi lisää verovalvontaa entisen lisäksi. Nämä ovat yleensä alueita, joissa on havaittu runsaasti virheitä ja puutteita normaalissa verovalvonnassa. Jos verovelvollisella on näihin painopistealueisiin liittyviä toimintoja, kannattaa näiden oikea verokohtelu varmistaa jo ennen kuin Verohallinto ottaa asian tiimoilta yhteyttä.

Verohallinto on julkisesti tiedotteissaan ja eri tilaisuuksissa avoimesti kertonut niistä toimialoista ja toiminnoista, joihin se kiinnittää lähitulevaisuudessa erityistä huomioita. Tämä näkyy mm. verotarkastusten keskittämisenä näihin alueisiin sekä kirjallisten ohjeistusten ja selvityspyyntökyselyjen lisäämisenä. Painopistealueina vuonna 2024 ovat: 

Arvonlisäverotus

 • Sote-alan arvonlisäverotus – reipas painotus 
  • Myös julkishallinnon toimijat 
  • Erityisesti mitkä palvelut ovat verollisia ja mitä verottomia 
 • Finanssialan arvonlisäverotus 
 • Koulutustoimialan arvonlisäverotus 
 • Kiinteistöt 
 • Matkailuala 
 • Kansainvälinen kauppa 
 • Energia-ala 
  • Erityisesti tuulivoimalaitokset, jakeluketjut ja alennetut verokannat 

Elinkeinoverotus 

 • Yritysjärjestelyt 
 • Siirtohinnoittelu 
 • Osakaslainat 
 • Suuret käteiskassat 
 • Pääomarahastoyhtymien ulkomaiset yhtiömiehet 
 • T&K-vähennykset 

Henkilöverotus 

 • Virtuaalivaluuttatulot 
 • Sometulot 
 • Erilaisten alustojen kautta saadut tulot 
  • Esim. ruoka- tai tavaralähettinä toimiminen tai asunnon lyhytaikainen vuokraaminen 
 • Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tarjoamista sijoituksista saadut tulot 
 • Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät 
 • Matkakustannusten korvaukset 
 • Autoetu yhdistettynä arvonlisäverotukseen (ei vähennysoikeutta) 

Toimiala 

 • Ravintola-ala 
 • Telakkatoiminta 
 • Ulkomaisten yritysten kiinteät toimipaikat 
 • Ulkomaisen työvoiman käyttäjät 
 • Kenneltoimijat 

Muut verolajit 

 • Valmisteverotuksessa mm. kv-kauppa, verotuet ja -palautukset sekä verottomuudet 
 • Apteekkiveron osalta käynnistetään yhteistyö ja verotarkastukset tähän keskittyneisiin tilitoimistoihin 
 • Autoverotus 
 • Kiinteistöverotus tuuli- ja aurinkovoimaloiden sekä maa-ainesten ottoalueiden osalta 

Jos sinulla tai yritykselläsi on painopistealueisiin kuuluvia toimintoja, kannattaa niiden verotus selvittää etukäteen ennen kuin Verohallinto ottaa yhteyttä. Olemme Haglexissa apunanne ja käymme mielellämme kanssanne läpi verotustanne. Tulkinnanvaraisista asioista laadimme ennakkoratkaisuhakemukset, jolloin nämäkin asiat saavat luottamuksensuojan. Asioita voi selvittää Verohallinnon kanssa ennakkoon myös ennakollisella keskustelulla tai arvonlisäverotuksessa kirjallisella ohjauspyynnöllä, joilla myös saadaan Verohallinnon näkemykset asioista selvitettyä ennakkoon ja luottamuksensuojan taakse turvaan. Verotarkastustilanteissa kannattaa asiantuntijoiden puoleen kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ennakkoon varautumisella vältetään riitatilanteet, mutta jos tällaiseen kuitenkin joudutaan, laadimme oikaisuvaatimukset ja valitukset pitkän kokemuksemme tuomalla ammattitaidolla.  

Kirjoittajat: Laura Hagman ja Kimmo J. Nieminen