Arvonlisäverotus kuntoon

1490 euroa (alv 0%)

Verolainsäädäntö muuttuu jatkuvasti – ovatko yhtiönne arvonlisäveroratkaisut ajan tasalla? Onko dokumentointi hyvällä tasolla?

Arvonlisäveroasiat on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Näin voidaan varmistua siitä, että yhtiön omassa toiminnassa, lainsäädännössä ja oikeus- ja verotuskäytännössä tapahtuneet muutokset on huomioitu yhtiönne verotuksessa. Varmistatte samalla myös, ettei asiakkaanne maksa tai vähennä liikaa arvonlisäveroa tuotteistanne.

Tarkistuksen kohteena voivat olla esimerkiksi

  • Miltä osin toiminta on verollista, verotonta tai jää arvonlisäveron soveltamisen ulkopuolelle?
  • Sovelletaanko oikeaa verokantaa (ALV-prosenttia)?
  • Miltä osin hankintojen veroista on vähennysoikeus. Kohdistuvatko ne toimintaan, josta on vähennysoikeus? Jaetaanko hankintojen verot oikealla tavalla, jos hankittuja tavaroita tai palveluja käytetään sekä verollisessa että verottomassa toiminnassa?

Oikea verokohtelu luo lisäarvoa yhtiölle. Ennakolta varmistettu oikea verokohtelu estää tulkintatilanteita sekä erimielisyyksiä, auttaa yllättävissä tilanteissa ja säästää resursseja yhtiönne ydintoimintaan. Useimmiten jälkikäteiset korjaukset verotuksessa tulevat myös kalliiksi.

Autamme verotuksenne ajan tasalle. Käymme läpi toimintaanne ja prosessejanne. Arvioimme mahdolliset riskit ja muutostarpeet sekä laadimme kirjallisen selvityksen ja suosituksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa ja erikseen sovitusti voimme myös tehdä vaadittavat muutokset.

Palvelun ostaminen ei sido asiakasta jatkotoimenpiteiden tilaamiseen. Laskutamme jälkikäteen 14 päivän maksuehdolla.

Ota yhteyttä, niin varmistetaan, että yhtiönne arvonlisäveroasiat ovat kunnossa!