Jarmo hyppää.

Talous

Taloudelliset asiantuntijapalvelumme kokonaisvaltaisesti asiakkaan liiketoiminnan tukena.

Talouspalveluidemme avulla varmistat yrityksesi arjen sujuvuuden. Tarjoamme apua talouden hallinnan rutiineihin aina päivittäisestä tekemisestä talousjohtajapalveluihin. Lisäksi tarjoamme tukea taloushallinnon haastavampiin erityiskysymyksiin ja taloushallintoprosessien kehitystyöhön. Palvelumme räätälöidään aina aidosti asiakkaan tarpeen mukaan. Tavoitteemme on tarjota jokaisen toimeksiantomme kohdalla parasta mahdollista asiakaspalvelua.

Autamme taloudenhallinnan päivittäisissä rutiineissa, esimerkiksi myyntilaskujen tekemisessä ja kirjanpitoaineiston kokoamisessa. Kehitämme taloushallinnon käytäntöjä havaintojemme ja kokemuksemme perusteella. Tarjoamme asiantuntevaa apua talousassistentille, -päällikölle tai yrittäjälle.

Kun yhtiön toiminta kasvaa ja kehittyy, tulee myös taloushallinnon prosessien kehittyä samalla. Uuden liiketoiminnan mukana tulee usein tarvetta kehittää kirjanpitokäytäntöjä esimerkiksi projektilaskennan tai osatuloutuksen osalta, ja näissä haasteissa pystymme tukemaan yhtiön kehitystä. Myös yhtiön johdon tarvitseman talousraportoinnin kehittäminen on osa kasvavan liiketoiminnan tukemista.

Joskus tulee tilanteita, joissa yhtiö kaipaa joko tilapäistä tai pysyvämpää tukea taloushallinnon tueksi. Tukea voidaan tarvita joko akuuteissa tilanteissa tai pitkäaikaisemmassa yhtiön kehittämisessä. Näissä tilanteissa pystymme tarjoamaan ulkoistetun talousjohtajan tai controllerin palveluita. Nämä palvelut ovat aina räätälöitävissä kyseessä olevan tarpeen mukaisesti. Tarjoamme apua joustavasti niin tilapäisiin kuin osa-aikaisiin tarpeisiin.

Yrityksen talouden tehokas seuranta on menestyksen kannalta olennaista. Tarjoamme asiantuntevan apumme seurannan järjestämiseen. Erityisenä vahvuutenamme on rakennus- ja kiinteistötoimialan osaaminen. Laadimme tarvittavat, yrityksen kirjanpidosta johdetut laskelmat kertaluontoisesti tai säännöllisesti sekä neuvomme yritystäsi soveltamaan tietoa. Tarjoamme ulkopuolisen asiantuntijan näkökulman johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyyn.

Yllättävät muutos- ja poikkeustilanteet ovat osa yritystoimintaa. Tuemme ja avustamme yrityksiä, jotta liiketoiminta sujuisi tilanteesta huolimatta mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi uuden liiketoiminnan tai toimipaikan avaaminen, omistajanvaihdos, henkilöstövaihdokset ja järjestelmien integrointi ovat tilanteita, joissa tarjoamamme apu on hyödyksi.

Mikäli yrityksenne haluaa löytää aidon kumppanin liiketoiminnan tueksi, voimme hoitaa yrityksenne kirjanpitolainsäädäntöön kuuluvat velvoitteet. Esimerkiksi kuukausikirjanpidot, tilinpäätökset, veroilmoitukset, palkanlaskennat sekä myyntilaskutukset yritykselle helpolla tavalla toteutettuna ja lisättynä laadukkaalla asiakaspalvelulla. Mikäli vastaan tulee haastavampia kertaluonteisia kirjanpitoteknisiä kysymyksiä, voimme auttaa myös niiden osalta.

Kun yhtiönne suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuin-, liike- tai toimistotiloja niin, että ostaja ostaa asuin- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita saaden asuntoon tai tilaan hallintaoikeuden, on kyse perustajaurakoinnista. Taloushallinnossa perustajaurakointi on erityisosaamista vaativa ala.  Tarjoamme asiakasyritykselle osaavan tiimin huolehtimaan perustajaurakoinnin vaatimista kiemuroista.